Vuokra-aika alkaa toimitus- tai noutopäivästä.

Vuokralaitteet tulee palauttaa viimeistään klo 9.00 vuokra-aikaa seuraavana päivänä.

Jos vuokra-aika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä, niin palautuksesta on erikseen sovittava Avecom Suomilammi Oy:n kanssa.

Jos vuokralaitteiden nouto halutaan muuna aikana kuin aukioloaikana arkisin klo 8.00 – 16.00, siitä on sovittava erikseen Avecom Suomilammi Oy:n kanssa.

Vuokralaitteet tulee palauttaa vahingoittamattomina hyvässä kunnossa ja puhtaina, mukaan lukien käyttöohjeet, tarvikkeet ja kuljetuslaukut. Suomilammi Oy laskuttaa 35€/h laitteiden puhdistuksesta.

Kaikki vahingot mitkä todetaan aiheutuneen huolimattomasta käytöstä ja mitä vakuutus ei korvaa, laskutetaan vuokraajalta.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan jos aikoo käyttää vuokralaitteistoa muualla maailmassa kuin suomessa. Asiakas on velvollinen itse kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat ilmoitukset sekä hankkimaan ja ylläpitämään kaikki asianmukaiset luvat, joita laitteiston vienti ja tuonti sekä käyttö ulkomailla edellyttää aina erillistä vakuutusta.

Kaikkiin vuokrasopimuksiin lisätään erillinen vahinkovakuutus seuraavasti:

– suomessa 5 % vuokrasummasta.

– omavastuu on 2000€ alv 0%, kuitenkin mikäli vuokralaitteen myyntihinta on alle

- 2000€ alv 0% omavastuu on aiheutetun vahingon suuruinen

– muualla maailmassa sopimuksen mukaan.

Mikäli asiakkaalla ei ole omaa vahinkovakuutusta, tarjoamme vakuutusta pienemmällä omavastuulla seuraavasti:

Laitteistokohtainen 1 kk lisävakuutus hintaan 55 – 65 € sis. alv 0%

kun laitteiston arvo on 1000.-  -  10000.- €, tällöin omavastuu on 400.-€

Laitteistokohtainen 1 kk lisävakuutus hintaan 65 – 265.-€ sis. alv 0%

kun laitteiston arvo on 10001.-€  - 50000.-€, tällöin omavastuu on 1000.-€

Vuokralaitteistoja ei saa luovuttaa kolmannelle osa puolelle käytettäväksi ilman Suomilammi Oy:n kirjallista lupaa.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan vuokralaitteiston kunto yhdessä vuokraamon edustajan kanssa luovutus hetkellä. Asiakas hyväksyy laitteiston siinä kunnossa kun se tarkistuksen jälkeen vuokraushetkellä on. Avecom Suomilammi Oy ei vastaa viasta tai puutteesta joka olisi tullut havaita luovutus hetkellä. Suomilammi Oy ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutui viasta tai puutteesta, joka olisi tullut havaita luovutus hetkellä. Laitteisto kokonaisuudessaan on vuokrattu ilman siihen sisältyvää toimivuus takuuta. Jos laitteistossa ilmenee myöhemmin vuokra-aikana vika tai puute, joka olisi tullut havaita vastaanottotarkastuksessa tulee asiakkaan toimittaa, laitteisto omalla kustannuksellaan vuokranantajalle tai vuokraajan osittamaan paikkaan vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Suomilammi Oy ei tällöin vastaa Asiakkaalle vaihdosta tai korjauksesta mahdollisesti aiheutuvista suoranaisista tai välillisistä kustannuksista tai vahingosta.

Asiakkaan tulee vuokra-aikana tai sen päättyessä ilmoittaa kaikki laitteistossa ilmenneet viat ja aiheutuneet vahingot. Asiakas vastaa aiheuttamastaan vahingosta joka havaitaan laitteistoa palauttaessa tai myöhemmässä tarkastuksessa. Asiakas sitoutuu korvaamaan korjauskulut korjattavissa olevilta osin tai uuden vastaavan laitteen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mikäli laitteisto tai sen osa on hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa vuokranantajalle. Asiakas ei saa tehdä laitteistoon mitään muutos- tai korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

Asiakas on velvollinen aina tarvittaessa selvittämään, että hänen hallinto-oikeutensa laitteistoon perustuu vuokraukseen ja että laitteiston omistaa Avecom Suomilammi Oy.

Jos vuokraaja ei ole Avecom Suomilammi Oy:n laskutusasiakas, niin vuokrahinta tulee suorittaa kokonaisuudessaan viimeistään vuokralaitteita noudettaessa. Vuokraajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä, sekä tarvittaessa esitettävä ennakkoperintärekisteriote.

Jos sovittu vuokratoimitus peruuntuu viimeistään kaksi(2) vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista, niin tästä ei seuraa maksuvaatimuksia vuokraajalle. Jos peruutus tehdään kaksi(2) – yksi(1) vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista, Suomilammi Oy laskuttaa 50 % vuokrasopimushinnasta. Peruutus alle 24h ennen vuokrauksen alkamista, laskutetaan koko vuokrasopimushinta.

Mahdolliset vuokralaitteistojen rahtikulut lisätään aina erikseen laskuun. Kuljetuspäivistä laskutetaan listahinta kertaa 0,25/ matkapäivä. Matkapäiviä voi olla enintään kaksi per vuokraus kerta. Suomilammi Oy ei vastaa välillisistä tai välittömistä kustannuksista jotka aiheutuvat vuokralaitteistojen lähetyksistä aiheutuvista myöhästymisistä.

Kaikki hinnat ovat Euroissa ilman arvonlisäveroa (alv 0%)

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin

Vakuutan tutustuneeni vuokrausehtoihinne ennen vuokraustapahtumaa.